Organisation

Med många års erfarenhet från bygg- och fastighets-branschen så har vi skapat ett väldigt bra nätverk med 
alla de nödvändiga kontakter som behövs för att kunna exploatera, utveckla och färdigställa projekt.

Projektering

Under exploatering- & projekterings-stadiet har vi ett gott samarbete med konsulter, arkitekter och bank.

Produktion

Hustillverkare, byggföretag, underentreprenörer, material-leverantörer.

Försäljning

Mäklare, finansiärer, bank.

Se organisationsplan

Org.plan.pdf