Om oss

Jonas Brusbäck

+46 70 197 52 60  jonas@projektskaparna.se

Peter Karlsson

+46 70 336 53 92 peter@projektskaparna.se


Urban Johansson

+46 76 821 16 30 urban@projektskaparna.se

Hittar projekt

En tomt med eller utan byggrätt, en befintlig fastighet med expandering- eller ombyggnads-potential. Vi exploaterar och projekterar för möjligheter.

Tecknar avtal

Vi tecknar avsiktsförklaringar i inledningsskedet och upprättar skarpa hyresavtal som hjälper oss i finansierings-stadiet, följer sedan upp med entreprenad-avtal.

Säljer projektet

Möjligheter att sälja projekt i olika stadier och paketeringar, ingå i partneringavtal eller uppföra och avsluta i egen regi.